Českou poštou - platba předem - 90 Kč
Slovensko -platba předem - 150 Kč
Košík
0
Objednávky zasíláme standardně. Doporučujeme objednat si knihy domů. Osobní převzetí do odvolání neposkytujeme.
Vykupujeme celé knihovny, sbírky a pozůstalosti. tel : 601118787. Vykupujeme u Vás doma po telefonické dohodě.
logo
Objednávky zasíláme standardně. Doporučujeme objednat si knihy domů. Osobní převzetí do odvolání neposkytujeme.
Vykupujeme celé knihovny, sbírky a pozůstalosti. tel : 601118787. Vykupujeme u Vás doma po telefonické dohodě.
náhled knihy -

Are we smart enough to know how smart animals are?, 2017

Název: Are we smart enough to know how smart animals are?
Autor: De Waal, Frans
Nakladatel: W. W. Norton and company
ISBN: 978-0-393-35366-2
Rok vydání: 2017
Počet stran: 340
Stav: Dobrý
Vazba: brož
Kategorie: Angličtina
Kategorie: Eseje, články
Kategorie: Příroda
Poznámka: V angl. jaz.
Digitalizovaná tiráž: Copyright O 2016 by Frans de Waal All rights reserved Printed in the United States of America First published as a Norton paperback 2017 For information about permission to reproduce selections from this book write to Permissions, W. W. Norton & Company, Inc., 500 Fifth Avenue, New York, NY 10110 For information about special discounts for bulk purchases, please contact W.W. Norton Special Sales at specialsales@wwnorton.com or 800-233 -4830 Manufacturing by Quad Graphics Fairfield Book design by Dana Sloan Production manager: Louise Mattarelliano Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Waal, F. B. M. de (Frans B. M.), 1948-, author. Title: Are we smart enough to know how smart animals are?/Frans de Waal; with drawings by the author. Description: First edition. | New York : W. W. Norton & Company, 2016. Includes bibliographical references and index. Identifiers: LCCN 2015049994 | ISBN 9780393246186 (hardcover) Subjects: LCSH: Animal intelligence. | Psychology, Comparative. Classification: LCC QL785 .W127 2016 | DDC 591.5/13-dc23 LC record available at http://lccn.loc.gov/2015049994 ISBN 978-0-393-35366-2 pbk. W.W. Norton & Company, Inc. 500 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10110 www.wwnorton.com W. W.Norton & Company Ltd. 15 Carlisle Street, London W1D 3BS 1 2 3 4567 890
109 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0