Českou poštou - platba předem - 90 Kč
Slovensko -platba předem - 150 Kč
Košík
0
Objednávky zasíláme standardně. Doporučujeme objednat si knihy domů. Osobní převzetí do odvolání neposkytujeme.
Vykupujeme celé knihovny, sbírky a pozůstalosti. tel : 601118787. Vykupujeme u Vás doma po telefonické dohodě.
logo
Objednávky zasíláme standardně. Doporučujeme objednat si knihy domů. Osobní převzetí do odvolání neposkytujeme.
Vykupujeme celé knihovny, sbírky a pozůstalosti. tel : 601118787. Vykupujeme u Vás doma po telefonické dohodě.
náhled knihy - náhled knihy - náhled knihy -

Science : A history 1543-2001, 2003

Název: Science : A history 1543-2001
Autor: Gribbin, John
Nakladatel: Penguin Books
ISBN: 0-140-29741-3
Rok vydání: 2003
Počet stran: 646
Stav: Dobrý
Vazba: brož
Kategorie: Angličtina
Kategorie: Astronomie / Vesmír
Kategorie: Fyzika
Kategorie: Historie
Kategorie: Matematika
Poznámka: V angl. jaz.
Digitalizovaná tiráž: PENGUIN BOOKS Published by the Penguin Group Penguin Books Ltd, 80 Strand, London WC2R ORL, England Penguin Putnam Inc., 375 Hudson Street, New York, New York 10014. USA Penguin Books Australia Ltd, 250 Camberwell Road, Camberwell, Victoria 3124, Australia Penguin Books Canada Ltd, 1o Alcorn Avenue, Toronto, Ontario, Canada M4y aB3 Penguin Books India (P) Ltd, 11 Community Centre, Panchsheel Park, New Delhi-11o 017. Indi Penguin Books (NZ) Ltd, Cnr Rosedale and Airborne Roads, Albany, Auckland, New Zealand Penguin Books (South Africa) (Pty) Ltd, 24 Sturdee Avenue, Rosebank 2196, South Africa Penguin Books Ltd, Registered Offices: 80 Strand, London WC2R ORL, England www.penguin.com First published by Allen Lane The Penguin Press 2002 Published in Penguin Books 2003 Copyright O John and Mary Gribbin, 2002 All rights reserved The moral right of the author has been asserted Set by Rowland Phototypesetting Ltd, Bury St Edmunds, Suffolk Printed in England by Clays Ltd, St Ives plc Except in the United States of America, this book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form of binding which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser or cover other than that in
199 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0