Českou poštou - platba předem - 90 Kč
Slovensko -platba předem - 150 Kč
Košík
0
Objednávky zasíláme standardně. Doporučujeme objednat si knihy domů. Osobní převzetí do odvolání neposkytujeme.
Vykupujeme celé knihovny, sbírky a pozůstalosti. tel : 601118787. Vykupujeme u Vás doma po telefonické dohodě.
logo
Objednávky zasíláme standardně. Doporučujeme objednat si knihy domů. Osobní převzetí do odvolání neposkytujeme.
Vykupujeme celé knihovny, sbírky a pozůstalosti. tel : 601118787. Vykupujeme u Vás doma po telefonické dohodě.
náhled knihy -

The roaring nineties, 2004

Název: The roaring nineties
Autor: Stiglitz, Joseph E
Nakladatel: Penguin Books
ISBN: 0-141-01431-8
Rok vydání: 2004
Počet stran: 389
Stav: Dobrý
Vazba: brož
Kategorie: Angličtina
Kategorie: Historie
Kategorie: Literatura faktu
Poznámka: V angl. jaz. Lehce polité stránky.
Digitalizovaná tiráž: PENGUIN BOOKS Published by the Penguin Group Penguin Books Ltd, 80 Strand, London WC2R ORL, England Penguin Group (USA) Inc., 375 Hudson Street, New York, New York 10014, USA Penguin Books Australia Ltd, 250 Camberwell Road, Camberwell, Victoria 3124, Australia Penguin Books Canada Ltd, 10 Alcorn Avenue, Toronto, Ontario, Canada M4V 3B2 Penguin Books India (P) Ltd, 11 Community Centre, Panchsheel Park, New Delhi - 110 017, India Penguin Books (NZ) Ltd, Cnr Rosedale and Airborne Roads, Albany, Auckland, New Zealand Penguin Books (South Africa) (Pty) Ltd, 24 Sturdee Avenue, Rosebank 2196, South Africa Penguin Books Ltd, Registered Offices: 80 Strand, London WC2R ORL, England www.penguin.com First published in the United States of America by W. W. Norton and Company, Inc. 2003 First published in Great Britain, with additional material, by Allen Lane 2003 Published in Penguin Books with a new Preface 2004 1 Copyright O Joseph E. Stiglitz, 2003 All rights reserved The moral right of the author has been asserted Printed in England by Clays Ltd, St Ives plc Except in the United States of America, this book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out, or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchaser 201
159 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0