Českou poštou - platba předem - 90 Kč
Českou poštou - dobírka - 150 Kč
Slovensko -platba předem - 150 Kč
Košík
0
Vykupujeme celé knihovny, sbírky a pozůstalosti. tel : 601118787. Vykupujeme u Vás doma po telefonické dohodě.
logo
Vykupujeme celé knihovny, sbírky a pozůstalosti. tel : 601118787. Vykupujeme u Vás doma po telefonické dohodě.
náhled knihy -

The secret war, 2016

Název: The secret war
Autor: Hastings, Max
Nakladatel: HarperColins
ISBN: 978-0-00-7503902
Rok vydání: 2016
Počet stran: 612
Stav: Dobrý
Vazba: brož
Kategorie: Angličtina
Kategorie: Záhady, ufo, teorie
Poznámka: V angl. jaz.
Digitalizovaná tiráž: William Collins An imprint of HarperCollinsPublishers 1 London Bridge Street London SE1 9GF WilliamCollinsBooks.com First published by William Collins in 2015 This William Collins paperback edition published 2016 1 Copyright Max Hastings 2015 Max Hastings asserts the moral right to be identified as the author of this work A catalogue record for this book is available from the British Library ISBN 978-0-00-750390-2 Printed and bound in Great Britain by Clays Ltd, St Ives plc All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the publishers. This book is sold subject to the condition that it shall not, by way of trade or otherwise, be lent, re-sold, hired out or otherwise circulated without the publisher's prior consent in any form of binding or cover other than that in which it is published and without a similar condition including this condition being imposed on the subsequent purchas er. MIX Paper from
159 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0