Českou poštou - platba předem - 90 Kč
Českou poštou - dobírka - 150 Kč
Slovensko -platba předem - 150 Kč
Košík
0
Vykupujeme celé knihovny, sbírky a pozůstalosti. tel : 601118787. Vykupujeme u Vás doma po telefonické dohodě.
logo
Vykupujeme celé knihovny, sbírky a pozůstalosti. tel : 601118787. Vykupujeme u Vás doma po telefonické dohodě.
náhled knihy - náhled knihy - náhled knihy - náhled knihy - náhled knihy - náhled knihy - náhled knihy - náhled knihy - náhled knihy - náhled knihy - náhled knihy - náhled knihy - náhled knihy -

Organizace a řízení tělesné kultury : učeb. texty : určeno pro posl. fak. tělesné výchovy a sportu, 1977

Název: Organizace a řízení tělesné kultury : učeb. texty : určeno pro posl. fak. tělesné výchovy a sportu
Autor: Bosák, Emanuel
Autor: Bosák, Emanuel
Autor: Univerzita Karlova
Nakladatel: SPN
Rok vydání: 1977
Počet stran: 222
Stav: Dobrý
Vazba: brož
Kategorie: Pedagogika
Kategorie: Sport a hry
Kategorie: Učebnice
Poznámka: Text podtržený tužkou.
Digitalizovaná tiráž: Autor Mr. prof. PhDr. Emonuel Bosák, CSc. a kolektiv ORGANIZACE A RIZENI TELESNE KULTURY Učební texty Název Vydavatel Univerzita Karlova v Praze Určeno pro ponluchače fakulty tělesné výchovy a sportu Vedoucf katedry Doc. PhDr. Jaroslav Marek, CSc. rektorátem Univerzity Karlovy dne 20. 4. 1976, č. j. 1992/76- C IX/2 Povoleno v Praze Nakladatel Státni pedagogické nakladatelství, n. p., Praha 1 Cislo publikace 1041-9987 Vydání první, 1977 Náklad 500 výtisků Stran 222 AA/VA 17,08/17,94 103/23 823 Temat. akupina a podakupina 17/91 Tlakdma Stredočeské tiskárny, n. p., provoz 17.0987-77 Druh tisku rotaprint 17-415-78 Cena Kös 14,50 Tato publikace neprolla redakční ani jazykovou úpravou v redakol nalkladatelstvi
239 Kč

Kategorie:

Pokračovat ve výběru zboží
Přejít do košíku
Košík
0